توضیحات محصول

با این باتن شما میتوانید از باتن هایی با ظاهری زیبا و با انمیشن های مختلف در برنامه خود استفاده کنید .

این باتن به کتابخانه ای وابسته نبوده و بدون Appcompat نیز میتوانید از آن استفاده نمایید .

حداقل API مورد نیاز ۱۶ می باشد .