توضیحات محصول

کاربرد کتابخانه :
جهت تراز کردن (جاستیفای یا Justify ) کردن متن که باعث افزایش خوانایی متون فارسی و انگلیسی می‌شود.