توضیحات محصول

مپ سرویس‌های تجاری نقشه ، در قالب API نقشه، بسته توسعه وب (map web sdk) و بسته‌های توسعه اپلیکیشن (android SDK و iOS SDK) ارائه می‌دهد. شما می‌توانید با استفاده از سرویس‌های نقشه مپ، به راحتی محصولات و پروژه‌های خودتان را در بستر وب یا اپلیکیشن موبایل توسعه دهید .

سرویس‌های نقشه مپ جایگزین مطمئنی برای google map api هست و شما به راحتی می توانید api‌ های پیاده‌سازی شده در قالب restful api را درسرویس خودتان بجای google api استفاده کنید.

امکانات :

 

راهنمای کاهش حجم خروجی APK :

دستگاه های اندرویدی مختلف از پردازنده های متفاوتی استفاده می کنند. هر پردازنده مجموعه دستورالعمل های خاص خود را دارد؛ همچنین، نحوه ی ارتباط با دیگر اجزای سامانه برای هر پردازنده متفاوت است. به طور خلاصه دلایلی را شرح دادیم تا بگوییم که خروجی گرفتن از یک نرم افزار اندرویدی می تواند برای دسته ی خاصی از پردازنده ها صورت گیرد. به طور پیش فرض، خروجی ای که محیط های توسعه ی نرم افزاری ارائه می دهند؛ تقریباً بر روی تمام پردازنده ها قابل اجراست.

اما می توان خروجی را برای پردازنده های خاصی تهیه کرد. بالطبع حجم خروجی متناسب با یک دسته ی خاص از پردازنده ها حجم کم تری نسبت به نسخه ی پیش فرض دارد.

لیست ABI های موجود برای سیستم عامل اندروید را در زیر می بینیم:
ABISUPPORTED INSTRUCTION SETSNOTES
armeabi-v7aarmeabi, Thumb-2, VFPv3-D16Incompatible with ARMv5/v6 devices.
arm64-v8aAArch64
x86x86 (IA-32), MMX, SSE/2/3, SSSE3No support for MOVBE or SSE4.
x86_64x86-64, MMX, SSE/2/3, SSSE3, SSE4.1, 4.2, POPCNT

برای مطالعه ی بیشتر درباره ی AndroidABI ها، به مقاله ی Reducing APK size by using ABI Filters and APK split مراجعه کنید.

۱- برای حذف ABI ها فایل mapbox-android-sdk-8.5.0.aar را با WinRar باز کنید.

۲- به پوشه jni رفته و پوشه ABI های مورد نظر را حذف نمایید.