توضیحات محصول

با این کتابخونه میتوانید متریال Edit Text با قابلیت های جدید از جمله :

Floating Label Text

Hint Text

نوشتن Error زیر Edit Text

حالت پول ( جداکردن سه رقمی اعداد)

سازگاری کامل با Androidx

و …

حداقل API مورد نیاز API 7 است .