توضیحات محصول

کتابخانه ای برای ایجاد پروگرس بار دایره ای

✅ قابلیت تغییر رنگ شروع و پایان
✅ امکان اضافه کردن متن بالا و پایین درصد
✅ امکان تغییر زمان انیمیشن
✅ امکان تغییر حداکثر پروگرس
✅ امکان تغییر فونت
✅ امکان تغییر ضخامت پروگرس
✅ سازگاری با AndroidX و Android Support

مثال به همراه کتابخانه وجود دارد.