توضیحات محصول

کتابخانه JK_Crypt ، کتابخانه ای برای رمزنگاری داده ها است .

رمزنگاری این کتابخانه AES بوده و شامل ۲ کلید عمومی و خصوصی است ، که کلید ها به هیچ وجه قابل یافتن توسط افراد دیگر نیستند ، روش کار این کتابخانه به این صورت است که حتی در زمان دیکامپایل برنامه ، فرد خاطی به هیچ عنوان به کلید ها دست نخواهد یافت و حتی اگر برنامه شما توسط برنامه هایی مانند لاکی پچر ، کلون شود یا پچ شود نیز دیگر قابل استفاده نخواهد بود .

کتابخانه به صورت ۶۴ بیتی (CRC64) و ، ۱۲۸ بیتی (MD5) و ۱۹۲ بیتی (TIGER) و ۲۵۶ بیتی (SHA-256) داده های شما را هش خواهد کرد که این با انتخاب شما خواهد بود .

کتابخانه PHP و مثال آن نیز همراه کتابخانه وجود دارد و شما میتوانید داده هایتان را روی وب نیز رمزگشایی کنید .

منسوخ شده