توضیحات محصول

مدل مونت Heart of the Aspects برای پچ ۳.۳.۵ :

مدل این مونت قبلا در انجمن یکتا کر به صورت رایگان قرار گرفته بود که مشکلات زیادی داشت و سبز میشد ، در این نسخه تمامی مشکلات برطرف شده و مونت کاملا سالم میباشد .